سپتامبر 13, 2019
کارت ریدر بلند EM Reader

کارت ریدر بلند EM Reader

کارت ریدر بلند EM Reader گاهی اوقات در بعضی اماکن، دسترسی به دستگاه اکسس کنترل یا دستگاه حضور و غیاب سخت یا غیر ممکن است، در […]
خدمات ما