سپتامبر 13, 2019
کارت ریدر EM Reader

کارت ریدر EM Reader

کارت ریدر EM Reader گاهی اوقات نیاز به استفاده از دستگاه اکسس کنترل یا دستگاه حضور و غیاب در امکان پر تردد یا محیط های خارجی […]
خدمات ما