نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی بانک ایران زمین کرج

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی بانک ایران زمین کرج

برخی از افراد مانند معلان و اشخاصی که با ویلچر رفت و آمد می کنند, باز و بسته کردن درب سخت می باشد. با نصب درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی بانک همه ی افراد می توانند به راحتی رفت و آمد کنند.

خدمات ما