اپراتور درب اتوماتیک اتوبوسی رکورد مدل RECORD STM20

اپراتور درب اتوماتیک اتوبوسی رکورد مدل RECORD STM20

اکثر قطعات اپراتور درب اتوماتیک اتوبوسی رکورد مدل RECORD STM20 را از رکورد معروف STM 20 گرفته شده است (که توضیحات آن در بالا آمده است) اما با موتورهای کوچکتر و سبک تر که برای وزن ها تک لنگه ۱۲۰ و دولنگه ۹۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و قیمت آن در قیاس با مدل STM 20 کمتر می باشد .

خدمات ما