سیم کشی درب اتومات تورمکس Tormax 2101

سیم کشی درب اتومات تورمکس Tormax 2101

سیم کشی درب اتومات تورمکس Tormax 2101

اگر از چشم مادون دار استفاده میکنید

1-کلیه رنگهای سفید سبز بنفش به ترمینال 1
2-زرد داخلی به ترمینال 2
3-زرد خارجی با صورتی به ترمینال3
4 – قهوه ای به ترمینال 4

کلید تغیر حالت: اگر سوکتی نبود سیم قرمز را به 8 و دو تای دیگر را به6و7

رسیور: فرمانهای رسیور به 9و 10

در ردیف دوم که یک ترمینال 8 تایی است 2 به 3 و 6 به 7 باید جامپ شود.

در صورت بروز مشکل با شماره 09124723785 محمد علی حبیبی تماس بگیرید.

خدمات ما