تعمیر برد و موتور درب اتوماتیک شیشه ای بیمارستان ساوه

تعمیر برد و موتور درب اتوماتیک شیشه ای بیمارستان ساوه

تعمیر برد و موتور درب اتوماتیک شیشه ای بیمارستان ساوه از جمله خدمات انجام شده توسط این مرکز است. برد الکترونیکی همانند مغز درب اتوماتیک شیشه ای عمل می کند. موتور نیز اجزاء مکانیکی را که شامل لت های درب می شوند، به حرکت در می آورد. برد پیام های مبنی بر حضور فرد در نزدیکی درب را از سنسور دریافت نموده و به موتور می رساند تا درب ها  را به حرکت در آورده و باز نماید. در صورتی که هر کدام از این تجهیزات نتواند عملکرد خود را به درستی انجام دهد، مکانیزم حرکتی درب اتوماتیک به هم می خورد.

درب اتوماتیک عمل انتقال بیمار را در بیمارستان ها آسان تر نموده و سرعت بخشیده است. ازطرفی هیچ گونه تماسی با درب انجام نگرفته و دستگیره ای وجود ندارد که موجب سرایت و انتقال بیماری گردد. درب اتوماتیک شیشه ای قابلیت های متعددی مانند قفل کردن، باز گذاشتن، تنظیم سرعت و مواردی از این دست دارد که به کمک یک ریموت و کلیدهای روی آن انجام می گیرد. از سایر مزیت های درب های اتوماتیک این است که درب اتوماتیک به خوبی چفت می گردد و فضایی برای عبور گرد و غبار و آلودگی ها وجود ندارد.

خدمات ما