نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان آریا گیلان

نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان آریا گیلان

درب اتوماتیک کشویی بیمارستان یک راه حل کارآمد و ایمن در این بخش به ویژه برای حجم بالای ورود عمومی است.

سیستم های درب اتوماتیک کشویی بیمارستان برای انواع درب ها اعم از بزرگ یا کوچک، سنگین یا سبک در دسترس هستند.

خدمات ما