نمونه کار درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستان شفا لرستان

نمونه کار درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستان شفا لرستان

درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستان زمانی باز می شود که برد کنترل درب یک سیگنال فعال سازی توسط سنسور دریافت می کند. تا موتور دنده را برای به حرکت درآوردن فعال کند.

اپراتور سیستم درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستان را می توان با نیازهای هر نصب تطبیق داد.

خدمات ما