نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری البرز مازندران

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری البرز مازندران

با نصب درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری دیگر نیازی به باز کردن دستی درها ندارید. در عین حال درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری از پخش هرگونه ویروس و آلودگی روی دست جلوگیری می کنند.

خدمات ما