اجرای پروژه درب اتوماتیک شیشه ای گردان هتل اریکا مشهد

اجرای پروژه درب اتوماتیک شیشه ای گردان هتل اریکا مشهد

اجرای پروژه درب اتوماتیک شیشه ای گردان هتل اریکا مشهد توسط این مجموعه با بهترین تجهیزات انجام گرفته است برای فریم ها و قاب های این پروژه از رنگ طلایی و مقاوم دربرابر پوسیدگی، خوردگی و زنگ زدگی استفاده شده است. درب گردان که با نام های درب اتوماتیک چرخان یا ریولوینگ نیز شناخته می شود عایق گرما، سرما و گرد و غبار است زیرا این درب هیچ گونه تماس مستقیم و تبادل هوایی از داخل به بیرون ندارد. مکانیزم باز و بسته شدن این نوع از درب ها به گونه ای است که هیچ جریان هوایی بین داخل و خارج وجود ندارد.

اجرای پروژه درب اتوماتیک شیشه ای گردان هتل اریکا مشهد به گونه ای است که یک محفظه استوانه ای در نقطه ورودی وجود دارد که لت هایی که با یکدیگر دارای زاویه هستند در درون آن قرار دارند. این لت ها با چرخش خود افراد را از ورودی عبور می دهند. این نوع از درب اتوماتیک می تواند به صورتی باشد که تنها در یک جهت بچرخد و یا به گونه ای تنظیم شود که در هر دو جهت بچرخد. همچنین می توان آن ها را به گونه ای تنظیم کرد که به صورت پیوسته بچرخد یا دارای سنسورهایی باشد که به محض ورود شخص شروع به چرخش نماید.

خدمات ما