نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه صدف شیراز

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه صدف شیراز

درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه به سادگی یک وسیله برقی است که می تواند پس از دریافت سیگنال از سیستم کنترل دسترسی، درب را باز بسته کند.

سنسوری که در درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه تعبیه شده از بسته شدن خودکار جلوگیری می کند. تا از آسیب رساندن به افرادی که در آستانه در ایستاده اند جلوگیری شود.

خدمات ما