کارت ریدر

سپتامبر 13, 2019
کارت ریدر بلند EM Reader

کارت ریدر بلند EM Reader

کارت ریدر بلند EM Reader گاهی اوقات در بعضی اماکن، دسترسی به دستگاه اکسس کنترل یا دستگاه حضور و غیاب سخت یا غیر ممکن است، در […]
سپتامبر 13, 2019
کارت ریدر EM Reader

کارت ریدر EM Reader

کارت ریدر EM Reader گاهی اوقات نیاز به استفاده از دستگاه اکسس کنترل یا دستگاه حضور و غیاب در امکان پر تردد یا محیط های خارجی […]
خدمات ما